KIBR logo

Wegner Audyt - Witamy na naszej stronie 13.07.2024

AUDYT Wegner i Wspólnicy sp. z o.o. to podmiot tworzony przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w zakresie oferowanych usług. Słuchając potrzeb naszych klientów i uwzględniając zawsze indywidualny charakter ich działalności, pracujemy tak, by w efekcie ograniczyć do minimum ryzyka związane z prowadzoną działalnością, a przez to poprawić jej komfort, w zgodzie z wymogami prawa.

Naszym priorytetem jest budowa wzajemnego zaufania poprzez zapewnienie niezależności naszej spółki, gwarancje poufności przekazywanych danych czy też rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych nam usług.

Wielu naszych klientów, to doceniający nasz profesjonalizm, stali klienci. Zachęcamy do współpracy, opartej na bezpośrednim kontakcie z biegłym rewidentem oraz możliwości konsultowania problemów w trakcie wykonywania usługi jak też i po jej wykonaniu.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3941

Nasza oferta • Audyt

  • badanie rocznych, śródrocznych, jednostkowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych
  • badanie projektów finansowanych ze środków unijnych
  • badanie planów połączenia, podziałów lub przekształcenia spółek
  Więcej »
 •  


 • Doradztwo

  • doradztwo podatkowe
  • doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości, sprawozdawczości
  • optymalizacja rachunku kosztów
  • doradztwo przy wycenie aktywów i zobowiązań              

  Więcej »
 •  


 • Inne usługi

  • występowanie o interpretacje podatkowe
  • sporządzanie dokumentacji podatkowej podmiotów powiązanych
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • inne usługi z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej
  Więcej »

Współpraca

Jesteśmy Państwa doradcą w czasie realizacji naszych usług i po ich zakończeniu. W celu skorzystania z naszych usług prosimy o kontakt. Spotkamy się w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu, aby rozpocząć współpracę.

Biuro

65-840 Zielona Góra
ul. Batorego 16/16
III piętro

Kontakt

Tel.: 502 615 987
biuro@wegner-audyt.pl

Więcej »