KIBR logo

Formularz zamówienia oferty na badanie sprawozdania finansowego

W celu przygotowania oferty prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Dane klienta

Nazwa firmy:
Adres:
Telefon:
Nr KRS:
E-mail:
Nie jestem "robotem"

Dane finansowe (za rok poprzedni)

Przychody ze sprzedaży łącznie z pozostałymi przychodami operacyjnymi i przychodami finansowymi (w tys. zł.)
Suma bilansowa (w tys. zł.)
Koszty działalności łącznie z pozostałymi kosztami operacyjnymi i finansowymi (w tys. zł.)
Wynik finansowy brutto (w tys. zł.)
Inne informacje (za rok poprzedni)

Liczba zatrudnionych pracowników:
Liczba dostawców i odbiorców:
Przewidywana data sporządzenia sprawozdania finansowego:
Preferowana data zakończenia badania:
Czy jednostka jest wielozakładowa?
(liczba zakładów i ich lokalizacja):
Czy sprawozdanie za rok poprzedni było objęte badaniem?Tak      Nie

Współpraca

Jesteśmy Państwa doradcą w czasie realizacji naszych usług i po ich zakończeniu. W celu skorzystania z naszych usług prosimy o kontakt. Spotkamy się w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu, aby rozpocząć współpracę.

Biuro

65-840 Zielona Góra
ul. Batorego 16/16
III piętro

Kontakt

Tel.: 502 615 987
biuro@wegner-audyt.pl

Więcej »