KIBR logo

Doradztwo

Organizacja rachunkowości
Naszym klientom proponujemy ekspertyzy i pomoc bieżącą dotyczącą organizacji i optymalizacji rachunkowości oraz kontroli wewnętrznej, w zakresie:
- przeprowadzenia analiz stanu obecnego oraz wskazania możliwych do podjęcia działań restrukturyzacyjnych w zakresie organizacyjnym dotyczących działów finansowo-księgowych;
- oceny stosowanych zasad rachunkowości w świetle obowiązujących regulacji;
- opracowania polityki (zasad) rachunkowości, planów kont, opracowania instrukcji i regulaminów wewnętrznych;
- projektowania obiegu dokumentów w działach finansów i księgowości;
- opracowania procedur kontroli wewnętrznej w zakresie finansów i rachunkowości;
- projektów rachunkowości zarządczej oraz sprawozdawczości wewnętrznej na potrzeby kadry zarządzającej.

Doradztwo podatkowe
Doradztwo podatkowe jest jednym z głównych obszarów naszej działalności. W oparciu o bogatą wiedzę oraz doświadczenie, świadczymy najwyższej jakości usługi konsultingowe. Naszym priorytetem jest zapewnianie naszym klientom bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej oraz korzyści finansowych. Proponowane przez nas doradztwo podatkowe to kompleksowa usługa, obejmująca wszelkie aspekty działalności gospodarczej Państwa przedsiębiorstwa. Zostaliśmy docenieni przez szerokie grono klientów, dzięki naszej rzetelności, profesjonalizmowi i terminowości.

W ramach bieżącego doradztwa podatkowego zapewniamy naszym klientom szeroki zakres usług związanych z podatkowymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstwa nasze usługi obejmują m.in.:
- sporządzanie opinii podatkowych
- doradztwo podatkowe
- występowanie o interpretacje podatkowe
- analizę podatkową umów, przedsięwzięć inwestycyjnych oraz poszczególnych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i jego obszarów.

Sprawozdawczość
Proponujemy usługi z zakresu:
- sporządzania jednostkowych, skonsolidowanych i łącznych sprawozdań finansowych zgodnych z wymogami Ustawy o rachunkowości, zasadami grupowymi;
- przygotowania informacji finansowych niezbędnych do zamknięcia okresu sprawozdawczego, sporządzenia sprawozdania finansowego (w tym przygotowanie spółki do badania przez innego biegłego rewidenta);

Due Diligence
Realizujemy projekty typu due diligence w zakresie rachunkowym (przegląd stosowanych zasad rachunkowości i wpływ na wycenę poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań, przegląd sprawozdań pod kątem prawidłowości wyceny aktywów i zobowiązań, itp.).

Współpraca

Jesteśmy Państwa doradcą w czasie realizacji naszych usług i po ich zakończeniu. W celu skorzystania z naszych usług prosimy o kontakt. Spotkamy się w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu, aby rozpocząć współpracę.

Biuro

65-840 Zielona Góra
ul. Batorego 16/16
III piętro

Kontakt

Tel.: 502 615 987
biuro@wegner-audyt.pl

Więcej »