KIBR logo

O firmie

Zarząd
Prezesem zarządu spółki jest Jacek Wegner, magister ekonomii, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 1978r., studia podyplomowe w zakresie: zarządzania - Instytut Administracji i Zarządzania w Warszawie, podatków - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Szkolenie w zakresie międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej - Ministerstwo Finansów, 2013r.

Dyplomowany biegły księgowy od 1987 r.
Biegły rewident od 1992 r., nr ewid. 4293.

Wieloletni praktyk zatrudniony na stanowiskach: głównego księgowego, dyrektora ds. ekonomiczno - finansowych, wiceprezesa zarządu spółki kapitałowej. Wieloletni przewodniczący rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Członek Krajowej Komisji Nadzoru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
Prezes Regionalnej Rady Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Zielonej Górze.

Wiceprezes zarządu Jarosław Wegner, absolwent wydziału prawa i administracji UAM w Poznaniu w 2004 r., następnie ukończył studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 2007 r.. Aktualnie jest w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta. Posiada Certyfikat Ministra Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3941
Ubezpieczenie - od odpowiedzialności cywilnej TU ALLIANZ S.A., PZU S.A., Axa TUiR S.A.

Współpraca

Jesteśmy Państwa doradcą w czasie realizacji naszych usług i po ich zakończeniu. W celu skorzystania z naszych usług prosimy o kontakt. Spotkamy się w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu, aby rozpocząć współpracę.

Biuro

65-840 Zielona Góra
ul. Batorego 16/16
III piętro

Kontakt

Tel.: 502 615 987
biuro@wegner-audyt.pl

Więcej »